"สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่าน" สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยเปิดอบรม เรื่อง การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

สัมผัสเสน่ห์ " กุ้ยหลิน " ดินแดนแห่งภูผาวารี
สัมผัสเสน่ห์ " กุ้ยหลิน " ดินแดนแห่งภูผา ...
 
ประกาศขอเลื่อนกำหนดเวลาการส่งใบสมัคร การอบรมครูภาษาไทยของสมาคมครูภาษาไทย
ประกาศขอเลื่อนกำหนดเวลาการส่งใบสมัคร การอบรมครูภาษ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
หนังสือเชิญอบรมเรื่อง การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิดวิเคราะห์
หนังสือเชิญอบรมเรื่อง การสอนและข้อสอบภาษาไทยเชิงคิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
จุดเปลี่ยนเยาวชน จุดเปลี่ยนภาษาไทย
จุดเปลี่ยนเยาวชน จุดเปลี่ยนภาษาไทย ...
...
อ่านต่อ... 
 
วันอาสาฬหบูชา สาระแห่งธรรม
วันอาสาฬหบูชา สาระแห่งธรรม ...
...
อ่านต่อ... 
 
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อาจารย์ผู้สอนวิชาวรรณกรรมในมหาวิทยาลัย อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวรรณกรรมและร้อยกรอง ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีอย่างย ...
...
อ่านต่อ... 
 
สร้างแรงปรารถนา ครูดี ศิษย์ดี
สร้างแรงปรารถนา ครูดี ศิษย์ดี ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เรื่องพระรามในอาซียน
เรื่องพระรามในอาซียน ...
...
อ่านต่อ... 
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ...
...
อ่านต่อ... 
 
ภาษาเกิดใหม่  ใช้ได้แต่ให้เหมาะสม
ภาษาเกิดใหม่ ใช้ได้แต่ให้เหมาะสม ...
...
อ่านต่อ... 
 
ยูเนสโกยกย่อง " สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก " คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา
ยูเนสโกยกย่อง " สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเด ...
การพัฒนาการศึกษาของไทยแม้จะมีอุปสรรคบางช่ว ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
อาคาร สพฐ. ๓ ชั้น ๕ ที่ตั้งสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน ก.พ.
สสส
SchoolNet
ใบสมัครสมาชิก
facebook
Youtube
bangkokidea